ข่าวโต้ 'วีระ' บ่อนช่องสายตะกูไม่ทับที่อุทยานฯ  - kachon.com

โต้ 'วีระ' บ่อนช่องสายตะกูไม่ทับที่อุทยานฯ 
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้แจงว่า กรมอุทยานแห่งชาติ    สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวชี้แจงกรณีนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน ระบุว่าถูกออกหมายจับเนื่องจากออกมาระบุถึงการตั้งบ่อนคาสิโนในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตแดนไทย-กัมพูชา และเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งเป็นมรดกโลก ว่า  ได้ตรวจสอบแล้ว พื้นที่บริเวณจุดที่ตั้งบ่อนกาสิโนดังกล่าว อยู่ในเขตประเทศกัมพูชา ห่างจากแนวเขตประเทศไทย ประมาณ 300 ม.จึงมิได้อยู่ในเขตของอุทยานฯ ตาพระยา ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินฯ ให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อพื้นที่ของบ่อนกาสิโน อยู่นอกแนวเขตอุทยานฯตาพระยา ตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการบุกรุกแผ้วถางทำลาย หรือละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติฯ อธิบดีกรมอุทยานฯ จึงไม่มีอำนาจบังคับใช้ พรบ. อุทยานฯ แต่ประการใด ดังนั้นการกล่าวหาว่า อธิบดีกรมอุทยานฯ มีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 157 จึงไม่ถูกต้อง

 นายธัญญา กล่าวว่า สำหรับประเด็นข้อกล่าวหาว่า จะส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนงบประมาณ ที่ประเทศไทยจะได้รับจากศูนย์มรดกโลกนั้น ขอเรียนว่า โดยทั่วไปศูนย์มรดกโลก จะสนับสนุนงบประมาณให้ความช่วยเหลือ เฉพาะการฟื้นฟูดูแลบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก ที่ถูกคุมคามเสียหายและอยู่ในภาวะอันตราย เพื่อให้คงไว้ซึ่งคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลหรือสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่มรดกโลก ตามคู่มือแนวทางการอนุวัติอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเท่านั้น กล่าวคืองบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการของอุทยานฯ ตาพระยา ในปัจจุบันกรมอุทยานฯ ใช้จากระบบงบประมาณปกติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อเป็นอันชัดเจนว่า บ่อนคาสิโนดังกล่าวอยู่นอกเขตอุทยานฯ ตาพระยา ประเด็นข้อกล่าวหาดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด  ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ได้กำชับสั่งการให้หัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกกระทำผิดละเมิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับอุทยานฯในอนาคต.