ข่าวสนช.ชี้ 4 จุดบอดร่าง ก.ม.พรรคการเมือง ก่อนผ่านฉลุยวาระแรก 175 เสียง - kachon.com

สนช.ชี้ 4 จุดบอดร่าง ก.ม.พรรคการเมือง ก่อนผ่านฉลุยวาระแรก 175 เสียง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

สนช.ชี้ 4 จุดบอดร่าง ก.ม.พรรคการเมือง "ครูหยุย" ย้ำสมาชิกตลอดชีพละเมิดสิทธิ์ "มีชัย" แจงหั่นนักการเมืองพ้นกองทุนฯ เพื่อโปร่งใส ผ่านฉลุยวาระแรก 175 เสียง

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. เวลา 13.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย พรรคการเมืองพ.ศ... ที่ กรธ.เสนอ มีสมาชิก สนช.ร่วมอภิปราย เริ่มจาก พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็นของพรรคการเมือง และนักวิชาการ พบว่ามี 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1. การทำให้พรรคการเมืองตั้งยากแต่ยุบง่าย ตรงกันข้ามกับหลักประชาธิปไตยที่ควรตั้งง่ายและยุบยาก ควรให้พรรคการเมืองมีพัฒนาการตามธรรมชาติ ไม่ควรมีกติกาควบคุมมาก 2. ทุนประเดิมและค่าบำรุงพรรคการเมือง กลายเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ที่กีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนขัดต่อระบบประชาธิปไตย สุดท้ายจะทำให้พรรคการเมืองนี้เป็นของนายทุนไม่ใช่ประชาชน 3. องค์ประกอบของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง มีการตัดสัดส่วนของนักการเมืองออกไป หมดสิทธิ์ให้ความเห็นในการเสนอการใช้เงินทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง 4. มีบทลงโทษรุนแรงต่อผู้ดำรงตำแหน่งพรรคการเมือง ทำให้ไม่มีคนรุ่นใหม่และคนดีเล่นการเมือง อยากให้ทบทวนโทษให้สอดคล้องต่อการกระทำ

ส่วนนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า เงินร้อยเดียวค่าสมาชิกพรรคในสภานี้เป็นแค่เศษ แต่สำหรับชาวบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เงินไม่ใช่สัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง มาตรา 15 (15) ให้เก็บค่าสมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท และอาจให้มีสมาชิกตลอดชีพได้ ชำระไม่เกิน 2,000 บาท แต่หากไปดูรัฐธรรมนูญ มาตรา 202 (5) ที่กำหนด ห้ามคนเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคในช่วง 10 ปี เข้ารับการสรรหากรรมการองค์กรอิสระ กลายเป็นว่า ต้องเสียทั้งสิทธิ์และเงิน ที่ นายมีชัย บอกใครคิดได้ดีกว่าจะยกนิ้วให้ ตนว่ามันมีหลายทางที่ให้สมาชิกไม่ต้องเสียสตางค์ โดยการกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น มีส่วนร่วมกับกิจกรรมพรรค มีส่วนร่วมส่งจดหมายเสนอแนะ มีส่วนร่วมขายความคิดอุดมการณ์พรรค ก็ไม่ต้องเสียเงิน แนวทางแบบนี้จะดีกว่า มันคือคุณภาพของสมาชิก มิเช่นนั้น ก็จ่ายเงินแทนกันอยู่ดี แล้วพรรคการเมืองใหญ่เท่านั้นที่จ่ายให้ได้ พรรคเล็กไม่มีทางทำได้ การอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งเห็นด้วยตามร่างที่ กรธ.เสนอ และตั้งคำถามอีกหลายประเด็น เช่น เกณฑ์จำนวนสมาชิก 5,000 คน ภายใน 1 ปี และ 10,000 คน ภายใน 4 ปี จะเป็นข้อจำกัดและปัญหา โดยเฉพาะพรรคขนาดเล็กหรือไม่

ด้าน นายมีชัย ชี้แจงว่า ความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว เสียงส่วนใหญ่ เห็นว่าควรเก็บค่าสมาชิก การตัดตัวแทนพรรคการเมืองออกจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง เพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน พรรคที่ไม่มีตัวแทนจะเสียเปรียบ และไม่โปร่งใส จากนั้นที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบวาระแรกรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ด้วยคะแนน 175 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 พร้อมตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษา 31 คน กำหนดกรอบพิจารณา 45 วัน และให้สมาชิกเสนอแปรญัติภายใน 7 วัน.