ข่าว'สุเทพ'หนุนเก็บค่าบำรุงพรรคปีละ365บาท - kachon.com

'สุเทพ'หนุนเก็บค่าบำรุงพรรคปีละ365บาท
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ(มปท.)ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง เจตนารมณ์ของกปปส.ต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.ป.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ในร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)รับหลักการไปแล้วซึ่งในส่วนที่เป็นบันทึกหลักการและเหตุผลจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งตนและมวลมหาประชาชนต้องการให้ระบุให้ชัดว่าที่ต้องเขียนกฎหมายดังกล่าว เพราะต้องการให้พรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสนช.ควรพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระบุให้ชัด ว่าต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ซึ่งในมาตรา 9 กำหนดว่า ถ้าประชาชนที่มีอุดมการณ์ในทางการเมืองจำนวน 500 คน สามารถร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองได้นั้น ตรงนี้ตนเห็นว่าน้อยเกินไป ไม่สอดคล้องกับหลักการที่จะให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน

“ผมอยากเสนอต่อสนช. ว่าควรปรับปรุงเพิ่มจำนวน โดยควรระบุว่า ประชาชนที่มีอุดมการณ์เดียวกันจำนวน 5,000 คนขึ้นไป  รวมตัวกันจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองได้  ส่วนที่ระบุว่าให้ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียค่าบำรุงพรรคเป็นรายปี ปีละ 100 บาท  ผมเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดการจะเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างสมศักดิ์ศรี ก็ควรเสียสละเงินวันละ 1บาท หรือ ปีละ365บาท  รวมถึงกำหนดในบทเฉพาะกาลให้เสียค่าบำรุงได้ต่ำกว่า 100 บาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า50 บาท ซึ่งความเห็นใน 2 เรื่องนี้ก็เพื่อที่จะให้ สนช.ตระหนักว่าการที่จะทำให้พรรคการเมืองเป็นพรรค ของประชาชนอย่างน้อย 2 ส่วนนี้ต้องสำคัญ” นายสุเทพ กล่าว.