ข่าวกษ.ฟุ้งรายได้เกษตรกรพุ่ง ขึ้นทะเบียนคนจนแค่4ล้าน - kachon.com

กษ.ฟุ้งรายได้เกษตรกรพุ่ง ขึ้นทะเบียนคนจนแค่4ล้าน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ประมาณการณ์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2560 คาดว่ามีมูลค่า 639,000-645,000 ล้านบาท มีอัตราขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 เทียบกับปี2559 ทุกสาขาการผลิตและมีแนวโน้มดีขึ้นจากสภาพอากาศ ปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต ภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางดีขึ้น ทำให้มีความต้องการสินเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารแปรรูปเพิ่มขึ้น รวมทั้งสต็อกข้าว ยางของไทยลดลง และสต็อกผลผลิตโลกลดไปด้วย ซึ่งมีผลต่อราคาเพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องมีการซื้อเก็บเข้าสต็อกต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี รวมถึงรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาปฎิรูปภาคเกษตร ในการขับเคลื่อนประเทศ ผลักดันให้สินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดีและครัวเรือนเกษตรกร มีรายได้ทางการเกษตร 160,835 ต่อครัวเรือน 
 
“ปีที่แล้วเกิดภัยแแล้ง การเติบโตเป็นลบ ปีนี้เป็นบวก สอดคล้องสภาพัฒน์ฯ แบงค์ชาติ ที่มีการประเมินสอดคล้องกันพบว่าเกษตรกร 9.5 ล้านครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคใต้ มีอัตราเติบโตมากที่สุด จากราคาผลผลิตยางพารา ปาล์มน้ำมัน เพาะเลี้ยงกุ้ง ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ มีผลผลิตข้าวหอม ข้าวเหนียว มากขึ้น ซึ่งมีการระบายสต๊อกรัฐบาล เหลือน้อยลงจะไปสู่การทำฐานราคาใหม่ แนวโน้มราคาข้าวดีกว่า2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มสะท้อนรายได้เงินสด นอกจากนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกดีขึ้น อเมริกา เอเซีย ยุโรป มีความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง  ที่สำคัญปัจจัยในประเทศเป็นตัวกระตุ้นจากนโยบายสำคัญรัฐบาล การทำเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรฯ(ศพก.) ส่งเสริมปลูกพืชเหมาะสม แผนข้าวครบวงจร"น.ส.จริยา กล่าว

น.ส.จริยา กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากการสำรวจจากเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีหนี้สินต่ำกว่ารายได้ 1-2% เกษตรกร จำนองที่ดิน และต้องหลุดที่ดิน เป็นเพียงหลักหมื่นราย มีเกษตรกรเช่าที่ดิน 20% และมี เกษตรกรขึ้นทะเบียนคนจนเพียง  4 ล้านคน จากขึ้นทะเบียนทั้งหมดทั่วประเทศ14 ล้านคน.