ข่าวแจงยิบ4ข้อสาวธ.กรุงไทยไม่ยอมจบบัตรปชช.ปี27 - kachon.com

แจงยิบ4ข้อสาวธ.กรุงไทยไม่ยอมจบบัตรปชช.ปี27
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน(สน.บท.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพนักงานสาว ธนาคารกรุงไทย ยังไม่ยอมจบเรื่องบัตรประชาชนปี 2527 โดยเรียกร้องให้กรมการปกครองแก้ปัญหาเพิ่มเติมอีก 4 ข้อว่า 1.เรื่องที่จะให้กรมการปกครองมีหนังสือไปยังหน่วยงานทุกแห่งให้แก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกับฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนกลางนั้น เรื่องคงนี้ดำเนินการให้ไม่ได้เพราะไม่ทราบว่าแต่ละคนไปทำธุรกรรมที่ใดบ้าง ซึ่งเป็นระบบงานของแต่ละที่ 2. กรณีที่บางหน่วยงานที่ต้องให้ประชาชนยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูลขอให้อนุโลมใช้เป็นบัตรสำเนาประชาชน แนบกับหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้และจัดส่งทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนนั้น ในเรื่องนี้เป็นระเบียบของแต่ละที่ ตนจะไปบังคับให้เขาออกระเบียบได้อย่างไร เขาไปใช้บริการที่ไหนเราก็ไม่รู้ และไม่ทราบระเบียบแต่ละหน่วยงานเป็นยังไง แต่โดยหลักเมื่อเราออกหนังสือรับรอง ประชาชนก็สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารและสูติบัตรสามารถเชื่อมโยงกันได้แม้จะคนละเลขก็ตาม

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า 3.ส่วนเรื่องค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรนั้น ในเมื่อทางกรมบอกว่าไม่ต้องแก้เลขบัตร ก็ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมใดๆ และ 4.กรณีที่บัตรหรือเอกสารใดๆ ยังไม่หมดอายุแต่เลขประชาชน 13 หลักยังเป็นเลขเดิมซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชน ขอให้อนุโลมใช้ได้จนกว่าบัตรหรือเอกสารนั้นจะหมดอายุนั้น ในเรื่องนี้สูติบัตรไม่มีหมดอายุ จะไปหมดอายุได้อย่างไร ประเด็นนี้ไม่ได้มีอะไรเพียงแต่เลขที่ในสูติบัตรไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน ซึ่งทางกรมการปกครองก็บอกแล้วว่าสามารถใช้เลขบัตรเดิมได้ โดยไม่ต้องแก้ไข แต่ถ้าต้องทำธุรกรรมอะไรก็ให้มาขอหนังสือรับรอง ซึ่งประเด็นน่าจะจบแล้วสำหรับทุกคน ถ้าจะโทษกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับ แต่ก็ต้องโทษเจ้าตัวด้วยที่ไม่ตรวจเอกสารแล้วไปแก้ หากตรวจเอกสารแล้วเขาไปแก้แต่สำนักทะเบียนไม่แก้ให้แบบนี้เรารับผิดเต็มๆ

“งานทะเบียนราษฎรมีเรื่องใหญ่กว่านี้ เรื่องในเชิงบวกก็มีมาก แต่เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของการทำด้วยมือเมื่อ 33 ปี  สมัยนี้ไม่มีปัญหาแล้วเพราะแต่ก่อนเขียนด้วยมือไม่มีใครคุมใครได้ ไม่มีโปรแกรมควบคุมเหมือนคอมพิวเตอร์ เอกสารก็อยู่ในมือประชาชนเราก็ไม่เห็น ผมคิดว่าต้องให้ความยุติธรรมกับราชการด้วย วันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ปรับระบบให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการ ลดการขอสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ เรากำลังประสานทุกส่วนราชการให้รองรับการใช้บัตรใบเดียวเราแจกจ่ายเครื่องอ่านบัตรไป 2 แสนเครื่อง 71 ส่วนราชการ ฝึกอบรมให้สอนการเขียนซอฟแวร์ ก็เพื่อประชาชนทั้งนั้น ซึ่งเรื่องนี้ใหญ่กว่าปัญหาที่เกิดขึ้น ขอให้เราได้ทำงานอื่นบ้าง”นายวิเชียร กล่าว.