ข่าวผุดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมืองให้คนจน - kachon.com

ผุดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมืองให้คนจน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม กรุงเทพฯ นายพุฒิพัฒน์  เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯกล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดบ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (สายไหม)ตามนโยบายสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย เพื่อรองรับคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ว่า พส.ดำเนินการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามนโยบายของพล.ต.อ.อดุลย์   แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมฯที่เน้นให้กลุ่มเป้าหมายต้องมีที่อยู่อาศัย เป็นหลักแหล่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี พส. จึงได้จัดบริการ“บ้านมิตรไมตรี”10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้บริการสถานที่พักชั่วคราวแก่คนไร้ที่พึ่ง ประชาชนที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานและเข้ามาหางานทำ พร้อมจัดบริการสวัสดิการสังคมเบื้องต้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ส่งกลับภูมิลำเนาหรือคืนสู่ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ 
 


นายพุฒิพัฒน์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงที่มีการเคลื่อนย้ายประชากร เพื่อมาประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมอื่นๆ ผลการดำเนินงานของ “บ้านมิตรไมตรี กรุงเทพมหานคร” ตั้งแต่เดือนต.ค.2558 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้ใช้บริการสูงถึง 1,865 คน พส. จึงได้ขยายพื้นที่การให้บริการเพิ่มอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย1.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร(สายไหม) 2.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (อ่อนนุช)  3.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ธนบุรี)  4.บ้านมิตรไมตรี 4 มุมเมือง กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการให้บริการกลุ่มเป้าหมายที่รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมีเครือข่ายประชารัฐให้การสนับสนุน.