ข่าวเอกชนเปย์10ล้านสร้างศูนย์ซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ - kachon.com

เอกชนเปย์10ล้านสร้างศูนย์ซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 จ.ขอนแก่น นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์อบรมช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น และนายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอกชน เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานช่างซ่อมตัวถัง ช่างสีรถยนต์ และงานบริการรถยนต์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และเทคโนโลยีด้านยานยนต์ จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรที่จะร่วมมือกัน ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีสมรรถนะสูงสุด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนายธีรพล กล่าวอีกว่า กพร.จึงร่วมกับเอกชนเปิด “ศูนย์อบรมช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์” ในพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) 6 แห่ง และจะทยอยเปิดต่อไปในจ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ จ.ลำปาง และจ.สงขลา ภายในศูนย์ฯ จะมีอุปกรณ์การฝึกอบรมทันสมัย เช่น ชุดสาธิตเครื่องยนต์ดีเซล ชุดสาธิตเครื่องยนต์เบนซิน อะไหล่สำหรับใช้ในการฝึกอบรม รถยนต์ แห่งละ 1.7 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 10 ล้าน เน้นที่กลุ่มเป้าหมายช่างในสถานประกอบกิจการ ช่างในศูนย์บริการรถยนต์ในพื้นที่ เพื่อให้นำความรู้ไปขยายผลการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการฝึกอบรมกว่า 2,323 คน.