ข่าวจี้สธ.คุมเครื่องกดเบียร์อัติโนมัติ - kachon.com

จี้สธ.คุมเครื่องกดเบียร์อัติโนมัติ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่กรมควบคุมโรค นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษากว่า 30 คน เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หามาตราการป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีนพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้รับเรื่อง

นายคำรณ กล่าวว่า การตั้งเครื่องกดเบียร์สดอัตโนมัติเป็นปรากฎการณ์ ขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านเครื่องกดอัติโนมัติ และเครื่องจำหน่ายลักษณะคล้ายกัน เพื่อล้อมคอกการแก้ปัญหาในอนาคต ส่วนผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่องกดเบียร์สดอัตโนมัตินั้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารผู้ประกอบการ ซึ่งก็หวังว่าทางผู้ประกอบการจะมีธรรมาภิบาลประกาศยุติการจำหน่ายเบียร์สดผ่านเครื่องกดอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ (เวลา 14.30 น.) คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีนพ.วิฑูร อึ้งประพันธ์ เป็นประธานคณะฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าการตั้งเครื่องจำหน่ายเบียร์สดอัตโนมัติเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.นี้หรือไม่.