ข่าวเอาจริง!ฟัน'ขรก.แรงงาน'เอี่ยวค้ามนุษย์ - kachon.com

เอาจริง!ฟัน'ขรก.แรงงาน'เอี่ยวค้ามนุษย์
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 11 ต.ค. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้สั่งการให้ผู้บริหารระดับสูงตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวกับเจ้าแม่ค้ามนุษย์ภายในกระทรวงแรงงาน ซึ่งทุกคนภายในกระทรวง ยืนยันว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ไม่มีข้าราชการของกระทรวงแรงงานไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเฉพาะเจ้าพ่อ เจ้าแม่ทุกหน่วยยืนยันว่า ไม่มีอย่างแน่นอน ทั้งนี้หากตรวจพบว่ามีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของกระทรวงแรงงาน ไปเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ จะมีการลงโทษสถานหนัก พร้อมโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย  เพื่อให้เป็นไปตามวาระปฏิรูปกระทรวง 8 +1 ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระปฏิรูป ที่สำคัญ คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ศิริชัย ยังได้กำชับในกรณีที่มีกระแสข่าวการเรียกรับค่าคิวในกระบวนการตรวจสัญชาติของแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของกรมหรือกระทรวงแรงงาน  เข้าไปเกี่ยวข้องเนื่องจากศูนย์ตรวจสัญชาติเป็นความรับผิดชอบของประเทศต้นทางที่เข้ามาดำเนินการเอง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และแรงงานต่างด้าวว่า หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเข้าไปเกี่ยวข้องหรือร่วมเรียกรับผลประโยชน์จากกระบวนการตรวจสัญชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงแรงงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-232 1003.