ข่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณร.9'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง' - kachon.com

น้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณร.9'วันพระบิดาแห่งฝนหลวง'
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 พ.ย. พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ผู้แทนเหล่าทัพ นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธี โดยพล.อ.ฉัตรชัย กล่าวตอนหนึ่งว่า ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน จากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2545เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”ทั้งนี้เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งโครงการพระราชดำริฝนหลวงนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นเวลามายาวนานกว่า 60 ปี สำหรับในส่วนภูมิภาคอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชน ก็ได้มีการร่วมทำพิธีถวายราชสักการะแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวงด้วย.