ข่าว'บิ๊กตู่'ไฟเขียวเปลี่ยนตัวทีมงาน'ธนะศักดิ์'ในคสช. - kachon.com

'บิ๊กตู่'ไฟเขียวเปลี่ยนตัวทีมงาน'ธนะศักดิ์'ในคสช.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2560 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ระบุว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามคําสั่งคสช.ที่ 6/2560 ลงวันที่ 24 ต.ค.2560 แล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคสช. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคสช. ดังนี้ 1.จากเดิมพล.ต.อนุศิษฐ์ ศุภธนิต รองเลขาธิการฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต  2.จากเดิม พล.อ.ประภาณ สุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษาฯ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นพล.ต.อนุศิษฐ์ ศุภธนิต ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป.