ข่าว'บิ๊กอู๋'สั่งกกจ.หางาน'พาร์ทไทม์'รับเด็กปิดเทอม - kachon.com

'บิ๊กอู๋'สั่งกกจ.หางาน'พาร์ทไทม์'รับเด็กปิดเทอม
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน(กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว. แรงงาน มอบหมายกกจ.เร่งหางานพิเศษให้นักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีรายได้ระหว่างเรียนจากการประกอบอาชีพที่เหมาะสม เป็นการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองรวมทั้งได้เห็นคุณค่าของเงิน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้โลกแห่งอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการหางานทำเมื่อจบการศึกษาต่อไป

“เงื่อนไขการทำงานคือต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หากทำงานในหน่วยงานราชการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน ไม่รวมเวลาหยุดพัก จะมีค่าตอบแทนไม่เกินวันละ 300 บาท หากปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ค่าตอบแทนไม่เกิน 150 บาท สำหรับสถานประกอบการภาคเอกชน กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่าชั่วโมงละ 40 บาท ช่วงปิดภาคเรียนทำงานได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง และไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากทำงานนอกเวลาเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปกติ ทำงานได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง วันหยุดเรียน วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ห้ามทำงานในสถานที่เล่นการพนัน โรงฆ่าสัตว์ สถานเต้นรำ ร้านอาหารที่มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์” อธิบดีกกจ. กล่าว

นายอนุรักษ์ กล่าวต่อว่า ในปี 2560 มีนักเรียน นักศึกษามาใช้บริการจัดหางาน 13,297 คน และได้รับการบรรจุงาน 8,555 คน โดยส่วนใหญ่เป็นระดับมัธยมศึกษา รองลงมาเป็นปริญญาตรี ปวช. ปวส. และประถมศึกษา โดยทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือพนักงานขายสินค้า แรงงานด้านการผลิต พนักงานต้อนรับ และบริกร ทั้งนี้หากนักเรียน นักศึกษาประสงค์จะทำงานพาร์ทไทม์ หรือนายจ้าง สถานประกอบการใดต้องการรับนักเรียน นักศึกษาพาร์ทไทม์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน.