ข่าวสั่ง'ณัฐพล'พ้นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ เรียกคืนเครื่องราชฯ - kachon.com

สั่ง'ณัฐพล'พ้นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ เรียกคืนเครื่องราชฯ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์