ข่าวจ่อยุบก.วิทย์-สกอ.ตั้งใหม่เป็น'กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย' - kachon.com

จ่อยุบก.วิทย์-สกอ.ตั้งใหม่เป็น'กระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย'
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล  รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึงกรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  ระบุว่ารู้สึกท้อ และเหนื่อยที่การปฏิรูป 4 ปีที่ผ่านยังไม่มีความคืบหน้า เพราะมีแต่แผนงาน แต่ยังไม่ปฏิบัติจริง ว่า ความจริงการปฏิรูปมีความคืบหน้าไปพอสมควร เชื่อมั่นว่าระยะเวลา 8 เดือนที่เหลือของรัฐบาลชุดนี้จะมีโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิรูปออกมา เช่น สัปดาห์หน้าจะมีเรื่องป่าชุมชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงจะมีการปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงมี 3-4 กระทรวงที่จะเข้าสู่การปฏิรูป ยกตัวอย่างเช่น จะนำกระทรวงวิทยาศาสตร์มารวมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงใหม่ที่ใช้ชื่อว่ากระทรวงอุดมศึกษาและการวิจัย  ซึ่ง 2-3 เดือนข้างหน้ากฎหมายจะเสร็จสิ้นเหมือนกับการปรับปรุงกระกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ก่อนหน้านี้   เมื่อก่อนการปฏิรูปกระทรวงทำได้แต่พูด แต่ 8 เดือนหลังจากนี้มันจะเกิดขึ้น.