ข่าว'บิ๊กอู๋'ช่วยป.ตรีเตะฝุ่นเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำหาดใหญ่ - kachon.com

'บิ๊กอู๋'ช่วยป.ตรีเตะฝุ่นเปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำหาดใหญ่
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่11 ก.ค.  น.ส. อนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ห่วงใยบัณฑิตที่ยังว่างงาน โดยสั่งการให้เปิดศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) นำร่อง 11 แห่ง ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร  โดยในวันนี้ตนได้ลงมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ ที่ จ.สงขลา ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้จากที่ตนได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมปรากฎว่ามีบันฑิตให้ความสนใจและมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีสถานประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์งานในวันนี้ด้วย “ศูนย์ที่นี่มีงานทำจะให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.ลงทะเบียนสมัครงาน โดยจะแนะนำ แนะแนวอาชีพ 2. ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โดยจะเป็นการวัดบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ IQ EQ   3. จับคู่ Matching ซึ่งมีบริการทั้ง Job Fair Mobile App Line Job และตู้งาน (Job Box) 4. พัฒนาทักษะ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการ มีทั้งระยะสั้น 18-60 ชม. และระยะยาว 2 เดือนขึ้นไป 5. สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และการคุ้มครองแรงงาน นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังให้บริการผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยังว่างงาน ซึ่งบัณฑิตสามารถมาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 11 แห่งทั่วประเทศ สำหรับศูนย์ฯ ที่หาดใหญ่ วันนี้มีผู้มาสมัคร 178 คน สามารถบรรจุงานได้ทันที 55 คน ที่บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์เปอเรชั่น จำกัด (ปั๊มน้ำมัน PT)” น.ส. อนุสรี กล่าว.