ข่าวงัดโมเดลเกษตรใหม่ผลิตพืช ประกันเสี่ยงขายไม่ขาดทุน  - kachon.com

งัดโมเดลเกษตรใหม่ผลิตพืช ประกันเสี่ยงขายไม่ขาดทุน 
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าวันที่ 16 ก.ค.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาประชุมแผนการผลิตการเกษตรใหม่ ที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร่วมด้วย ซี่งรองนายกฯ จะหารือเรื่องแผนการผลิตที่ตนกำลังทำอยู่โดยประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ และรองนายกฯ เห็นด้วยในหลักและแนวทางเบื้องต้น แต่ต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนว่ากำหนดแผนการผลิตเกษตรกรรมอะไรบ้าง จะทำอย่างไรหรือมีมาตรการอะไรที่จะทำให้เกษตรกรทำการผลิตไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ในเรื่องอะไร ขอให้รีบทำให้ชัดเจนเร็วที่สุด

"ประการสำคัญต้องมีมาตรการที่สร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการผลิตตามแผนแล้วจะมีรายได้มากขึ้นหรือไม่ขาดทุน ผมตั้งใจไว้ 3 ชนิดแต่ต้องรอว่าวันจันทร์ จะให้เพิ่มอีกหรือไม่ ซึ่งที่ตั้งใจทำคือ ข้าว ข้าวโพดและมันสัมปะหลัง โดยเกษตรกรจะได้รับสวัสดิการเช่นประกันภัยพืชผล รับรองราคาต้นทุน เข้าถึงทุนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ กำลังทำรายละเอียดทั้งหมดเพื่อทำให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปี" นายกฤษฏา กล่าว