ข่าวอายัดหมูฟาร์มนครปฐม2.7พันตัว ลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง - kachon.com

อายัดหมูฟาร์มนครปฐม2.7พันตัว ลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้นายสัตวแพทยจีรศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงกรมปศุสัตว์โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สพส. อยส.,กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 7 กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6 กลุ่มด่านกักกันสัตว์เขต 1 รวมกว่า 100 นาย เข้าตรวจสอบฟาร์มในอำเภอเมืองของจังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจปัสสาวะสุกรด้วยชุดทดสอบภาคสนาม(strip test) โดยในวันนี้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเมือง ผลดำเนินการเข้าตรวจสอบฟาร์มสุกรจำนวน 17 ฟาร์ม สุกรรวม 25,000 ตัว พบผลบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 4 ฟาร์ม จึงได้อายัดสุกร จำนวน 2,709 ตัว (คิดเป็น 10.8%) โดยปัสสาวะที่ให้ผลบวกจะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติหากผลตรวจยืนยันว่าพบสารเร่งเนื้อแดงจะดำเนินคดีต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียด เข้มข้นและครอบคุมทุกพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นและในโรงฆ่าสัตว์รวมถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ด้วย ซึ่งนอกจากปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม แล้วจะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะปฎิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่ลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ดังกล่าว โดยการกระทำดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ