ข่าวเปิดกรุ'บิ๊กหมู'หลังพ้นสนช.ทรัพย์สินลดกว่า7แสน - kachon.com

เปิดกรุ'บิ๊กหมู'หลังพ้นสนช.ทรัพย์สินลดกว่า7แสน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตสมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และพญ.เพ็ญศรี เกษโกวิท คู่สมรส กรณีพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา โดย พล.อ.กิตติพงษ์ และคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 197,472,311 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.อ.กิตติพงษ์ 51,342,428 บาท และทรัพย์สินของคู่สมรส 146,129,882 บาท ส่วนหนี้สินจำนวน 10,000 บาทนั้น เป็นของคู่สมรสซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี ดังนั้นจึงมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 197,462,311 บาทโดยเมื่อเทียบกับเมื่อครั้งที่เข้ารับตำแหน่งวันที่ 5 ก.ย.2557  พล.อ.กิตติพงษ์ พร้อมคู่สมรส และน.ส.พิชญา เกษโกวิท บุตรสาวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุไม่เกิน 20 ปี) มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 198,257,531 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินในส่วนของพล.อ.กิตติพงษ์ 54,266,856 บาท ในส่วนของคู่สมรส 131,207,889 บาท และในส่วนของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 12,782,785 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 87,753 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินของคู่สมรส ดังนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 198,169,777 บาท ทั้งนี้เมื่อพล.อ.กิตติพงษ์พ้นตำแหน่งไม่มีการแสดงรายกายบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เนื่องจากบุตรสาวได้บรรลุนิติภาวะแล้วโดยมีอายุ 22 ปี จึงเท่ากับว่า พล.อ.กิตติพงษ์ มีทรัพย์สินลดลงจำนวน 707,466 บาท โดยเมื่อตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินที่ลดลงนั้นเป็นทรัพย์สินในส่วนของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง.