ข่าวพม.หนุนเครือข่ายสตรี14ประเทศช่วยเหลือหญิงไทยแต่งงานต่างชาติ - kachon.com

พม.หนุนเครือข่ายสตรี14ประเทศช่วยเหลือหญิงไทยแต่งงานต่างชาติ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กทม. พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้คำปรึกษาแก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ” จัดระหว่างวันที่ 6 – 10 ส.ค.2561 โดยมีผู้เข้าร่วม  70 คน อาทิ  เครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจากภูมิภาคอเมริกา ยุโรป และเอเชีย จำนวน 15  ประเทศ 

พล.อ. อนันตพร กล่าวว่า จากสถิติ พบว่ามีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคอเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และแปซิฟิกใต้ ประมาณ  1.13 ล้านคน โดยหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีประมาณ 4.4 หมื่นคน อาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 3.2 หมื่นคน และไปอาศัยที่ต่างประเทศ ประมาณ 1.2 หมื่นคน  ซึ่งรัฐบาลไทยมีความห่วงใยต่อประชากรไทยทุกคน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้กระทรวง พม. ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยในต่างประเทศรวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการสนับสนุนให้หญิงไทยสามารถทำงานเพื่อสังคม และรวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เห็นถึงความเข้มแข็ง 

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ในส่วนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงพม. ได้ดำเนินการ 2 มิติ คือ 1. การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ด้วยการดำเนินงานผ่านศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมสำหรับคนไทยในต่างประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานภายในกระทรวง พม. เพื่อให้การดูแลคนไทยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายและ  2. การส่งเสริมและช่วยเหลือ ได้แก่ การจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ การสนับสนุนให้องค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในต่างประเทศจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  และการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางสนับสนุนและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

ซึ่งขณะนี้ มีเครือข่ายที่จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งหมด 26 องค์กร ใน 10 ประเทศ และมีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ แล้ว 8 องค์กร ใน 4 ประเทศ  นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านประสานการดำเนินการช่วยเหลือ คือ เว็ปไซต์ yingthai.dwf.go.th แอพพลิเคชั่น Yingthai แอพพลิเคชั่นครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โกลด์แอพพลิเคชั่น คนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โทร. +66 99 130 1300 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.