ข่าวคาดกระบวนการรับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งเสร็จปลายก.ย.นี้ - kachon.com

คาดกระบวนการรับรองผู้ตรวจการเลือกตั้งเสร็จปลายก.ย.นี้
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงข้อเสนอที่ต้องการให้ กกต.ขยายกรอบเวลาการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งออกไปก่อน  เพื่อรอให้ กกต.ชุดใหม่เข้ามาคัดเลือกนั้น ว่า คงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องทำตามกฎหมายและระเบียบที่วางไว้ หากไม่ทำก็อาจถูกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฟ้องร้องได้แล้วใครจะมาช่วยเรา อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพราะอยู่ในขั้นตอนรับฟังข้อมูลจากจังหวัดต่าง ๆ ว่าบุคคลที่คัดเลือก 8 คน มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งมีความประพฤติอย่างไร มีความเป็นกลางหรือไม่ ดังนั้นกว่าจะแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ได้ก็ช่วงปลายเดือน ก.ย. และคาดว่า กกต.ชุดนี้คงพ้นหน้าที่ไปแล้ว และ กกต.ชุดใหม่น่าจะเป็นผู้ลงนามประกาศรับรอง และถ้าปรากฎว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประพฤติมิชอบ ไม่เป็นกลาง ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 29 วรรค 7 กกต.มีมติปลดได้ทันที แม้จะแต่งตั้งไปแล้วก็ตาม 

ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ารายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กกต.คัดเลือก ซ้ำกับ กกต.จังหวัดเดิมนั้น เราพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน อย่ามอง กกต.จังหวัดว่าเป็นคนไม่ดี  ต้องมองคนในแง่บวก  แต่ถ้าเป็นคนไม่ดี มีความประพฤติไม่ดีก็ปลดได้ อีกทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ได้มีอำนาจในการทำสำนวน  เพียงแต่ตรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่เท่านั้น นอกจากนั้นยังมีองค์กรเอกชนหรือประชาชนที่จะตรวจผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ส่วนที่ สนช.จะแก้ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.ก็เป็นอำนาจหน้าที่ที่สามารถทำได้ หากเห็นว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร่อง แต่ถ้าไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้ เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดว่าหากมีการเลือก สส.หรือมีการคัดเลือก สว. ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง หากมีการล้มกระดานผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะต้องคัดเลือกใหม่เพื่อทำหน้าที่ ส่วนจะกระทบโรดแม็พเลือกตั้งหรือไม่ ก็ต้องดูกรอบเวลาการแก้ไขกฎหมาย แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย กกต.ก็จะเดินหน้าไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนดไว้  เมื่อ กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ก็สามารถปฏิบัติงานได้เลย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่มีการวางยา เนื่องจากเราเข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติทั้งนั้น และไม่มีความจำเป็นที่จะตั้งคนของตัวเองเอาไว้.