ข่าวจิตแพทย์ไม่ค้านจัดกิจกรรมวันแม่ในร.ร.แนะเขียนจ.ม.กลับบ้าน - kachon.com

จิตแพทย์ไม่ค้านจัดกิจกรรมวันแม่ในร.ร.แนะเขียนจ.ม.กลับบ้าน
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจิตแพทย์ กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันแม่ในโรงเรียน ซึ่งทั้งที่เห็นด้วยให้จัดกิจกรรมไว้แม่ บางส่วนเห็นว่าไม่ควรจัดเพราะทำให้กระทบกับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนยังคงเป็นสิ่งจำเป็น และเราเองก็แนะนำ เพราะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว และโรงเรียน หากไม่ทำกิจกรรมเลยจะกลายเป็นอยู่แยกกันเรื่องโรงเรียนก็อยู่เฉพาะโรงเรียน เรื่องครอบครัวก็อยู่แค่ครอบครัว อย่างไรก็ตามบางกิจกรรมที่มีความอ่อนไหวกับเด็กบางกลุ่มจะต้องระมัดระวัง เช่นการจัดกิจกรรมวันแม่ ซึ่งเป้าหมายของการจัดงานวันแม่คือการให้เด็กทุกคนได้แสดงความรู้สึกต่อแม่ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแม่อยู่กับเขาหรือไม่ได้อยู่กับเขา ถ้าเน้นตรงนี้เด็กทุกคนจะสามารถร่วมกิจกรรมได้หมด แต่ถ้าไปเน้นว่าต้องแสดงออกด้วยการสัมผัสก็จะลำบากสำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่

พญ.พิมลพรรณ กล่าวต่อว่า ยกตัวอย่างสมัยก่อนก็จะให้เด็กเขียนบทความแสดงความรู้สึกแล้วนำกลับไปให้แม่หรือผู้ปกครอง ให้ครอบครัวที่บ้าน ซึ่งก็ลดปัญหาไปได้ เพราะว่าเด็กทุกคนมีแม่อยู่แล้วแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตาม แต่เขายังสามารถเก็บความรู้สึกที่มีอยู่ร่วมกันได้ เรื่องนี้โรงเรียนต้องมีความเข้าใจว่าเด็กที่สูญเสียแม่เองยังมีความอ่อนไหวอยู่ ก็ต้องได้รับการดูแลด้วย ส่วนเรื่องควรจัดหรือไม่ควรจัดกิจกรรมไหว้แม่ในช่วงเทศกาลวันแม่หรือไม่นั้นตนตอบไม่ได้ เพราะบางที่สามารถจัดกรรมได้ดีโดยที่มีระบบการดูแล จัดการเด็กที่ไม่ได้อยู่กับแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของแต่ละโรงเรียนที่ต้องไปคิด ตัดสินใจว่าอะไรถึงจะพอเหมาะสมหรับนักเรียนของตัวเอง โดยคิดถึงคำว่าครอบครัว แน่นอนว่าเด็กต้องการทั้งพ่อ และแม่ แต่บางครอบครัวยังมีคนอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์.