ข่าว'ปลัดสธ.'เซ็นด่วนย้ายผอ.รพ.ศูนย์4แห่งหวังยุติปมขัดแย้ง  - kachon.com

'ปลัดสธ.'เซ็นด่วนย้ายผอ.รพ.ศูนย์4แห่งหวังยุติปมขัดแย้ง 
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผอ.รพ.ศูนย์ ไม่มีธรรมาภิบาล เอาใจกลุ่มแพทย์ ไม่ผ่านกระบวนการสรรหา ล่าสุด นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1262/2561 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2561 เรื่องย้ายข้าราชการโดยให้ย้ายข้าราชการ 4 ราย ดังนี้ นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี กลับมาเป็นผอ.รพ.ขอนแก่น และให้นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น ย้ายมาเป็นผอ.รพ.พระปกเกล้า แทน ให้นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.บึงกาฬ กลับมาเป็นผอ.รพ.เลย และให้นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย มาเป็นผอ.รพ.บึงกาฬ นอกจากนี้ยังลงนามในคำสั่งที่ 1263/2561 เรื่องยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (เฉพาะราย) โดยยกเลิกคำสั่งให้นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ รักษาการผอ.รพ.เลย เนื่องจากได้มีการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ นพ.สุขุม ยังได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเรื่องแต่งตั้งข้าราชการส่งถึงผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น จ.เลย จ.บึงกาฬ จ.จันทรบุรี และจ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้รับทราบเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการดังกล่าว.