ข่าวสนช.ดูงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPS  - kachon.com

สนช.ดูงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPS 
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 6 พ.ย.  ที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการนำระบบ GPS มาใช้ในการบริหารและติดตามการเดินรถเพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมความปลอดภัย Logistics Command Center (LCC) จากนั้นคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS การบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ.