ข่าว'กอบศักดิ์'ย้ำพปชร.เปิดโอกาสเด็กร่วมกิจกรรม - kachon.com

'กอบศักดิ์'ย้ำพปชร.เปิดโอกาสเด็กร่วมกิจกรรม
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เวลา 17.00น. ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดระดมความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ 200 คน ผ่านสื่อดิจิตอล หัวข้อ “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย”โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ร่วมรับฟังข้อสรุปความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ พร้อมบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลวเศรษฐกิจและสังคมโลก" ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแสวงหาตัวเองให้ได้ในยุคของตนเป็นยุคที่สังคมเข้ามามีบทบาท รวทถึงพ่อ แม่ มีบทบาทสำคัญว่าต้องการให้เป็นอะไร แต่วันนี้เป็นยุคที่เราต้องแสวงหาตัวเองว่าเราเป็นใครและต้องพยายามหาพื้นที่ในการแสวงหาตัวเองให้เจอ
ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐคิดคือให้ความสำคัญกับเด็กๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายสร้างเด็กและเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องเรียนต้องทำการบ้านให้น้อยลง และสิ่งที่เราทำเป็นงานอดิเรก อาจเป็นรายได้หลักในอนาคต เป็นต้น ดังนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอก็พอ.