ข่าวสมาคมฯชาวนาคาดผลผลิตข้าวมาก แนะเข้าโครงการจำนำยุ้งฉาง - kachon.com

สมาคมฯชาวนาคาดผลผลิตข้าวมาก แนะเข้าโครงการจำนำยุ้งฉาง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยว่า ประมาณช่วงหลังวันที่ 15 พ.ย. เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าข้าวจะมีผลผลิตออกมามาก ดังนั้นขอให้ชาวนาอย่าเร่งขายข้าวเกี่ยวสด ให้ตากไว้เข้าโครงการจำนำยุ้งฉางเพื่อชะลอการขายข้าวเพื่อที่จะทำให้ราคาข้าวไม่ตกต่ำ ที่สำคัญเงินที่รัฐจะช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท เพิ่มขึ้น 3,000 บาท จากปีที่ผ่านมา กำลังจะโอนเข้าบัญชีชาวนาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนไว้ภายในสิ้นเดือนนี้ ดังนั้นจึงขอให้ชาวนาทุกคนอย่างเกี่ยวข้าวสดออกมาขายพร้อมกันเพราะจะทำให้ราคาตกต่ำแน่นอน

สำหรับราคารับจำนำยุ้งฉาง ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 11,800 บาท, ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,200 บาท, ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,500 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,900 บาท และรัฐมีมาตรการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวให้อีกไร่ละ1.5 พันบาท ชะลอปริมาณข้าวออกสู่ตลาด จะทำให้ดันราคาเพิ่มขึ้นด้วย.