ข่าวคำสั่งคสช.แป้ก!ปิดร้านเหล้ารอบสถานศึกษา แต่เปลี่ยนชื่อก็เปิดได้ - kachon.com

คำสั่งคสช.แป้ก!ปิดร้านเหล้ารอบสถานศึกษา แต่เปลี่ยนชื่อก็เปิดได้
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่เดอะฮอล์บางกอก นายคำรณ  ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนา“คุมโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษา พัฒนาให้ยั่งยืนได้อย่างไร” ภายในงานมีการแสดงละครชุด “ปกป้องเยาวชนจากภัยน้ำเมา” ว่า เครือข่ายฯ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพฯ และภูมิภาค กรณีโซนนิ่งควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 1,500คน พบว่ามีเพียง 1ใน 3 หรือร้อยละ32.56 เท่านั้นที่รับรู้กฎหมายโซนนิ่งควบคุมร้านเหล้า ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าคือการห้ามมีร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ทั้งนี้ ร้อยละ65.39 ระบุว่าคำสั่ง คสช. ทำให้ร้านเหล้าลดลง แต่ที่น่าห่วงคือร้อยละ 52.39 ระบุว่ายังไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเลย  เมื่อถามว่าเคยทราบหรือพบเห็นร้านเหล้าทำผิดกฎหมายแล้วสั่งปิดหรือไม่ ร้อยละ 67.03 ตอบว่าเคยโดย 1 ใน 4 ยังรู้อีกว่า หลายแห่งถูกสั่งปิดไปแล้ว ยังกลับมาเปิดใหม่ได้ แค่เปลี่ยนชื่อร้าน ย้ายที่ตั้ง เปลี่ยนเจ้าของ  นายคำรณ กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากร้านเหล้ารอบสถานศึกษา คือ เสียงดัง ทะเลาะวิวาท จราจรติดขัด อาชญากรรม อุบัติเหตุ การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด และเมื่อมีกฎหมายนี้ ทำให้ร้านเหล้าลดลงจริง ข้อสำคัญคือร้านรายใหม่ก็จะมาเปิดในพื้นที่นี้ไม่ได้  ปัญหาต่างๆ โดยรวมมีแนวโน้มลดลง ส่งผลดีขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ร้านนม ร้านอาหาร ร้านหนังสือ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเครือข่ายต้องการเห็นความยั่งยืนของคำสั่งนี้ ด้วยการสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ในกระทรวงยุติธรรมมีสถานะความเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจน  มีความเข้มแข็ง มีงบประมาณและคนทำงานที่มากขึ้น เพื่อรับมือกับภารกิจสำคัญนี้ซึ่งเป็นการจัดการกับปัญหาที่ต้นน้ำ ไม่ใช่จัดการแค่คนที่ทำผิดมาแล้ว  

น.ส.สุภาภรณ์ ชมชัย เลขาคณะกรรมการศูนย์อำนวยการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช ที่ 22/2558 (ศอกต.) กล่าวว่า ศอกต.เห็นว่าต้องมีการทบทวนปรับปรุงมาตรการกฎหมาย ทั้ง พ.ร.บ.สุรา ของกรมสรรพสามิต พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ร.บ.สถานประกอบการ กำหนดคำนิยามให้ครอบคลุมทุกสถานประกอบการ เป็นต้น เพราะไม่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในอนาคตหลังเลือกตั้ง เมื่อไม่มีคำสั่ง คสช แล้ว.