ข่าว'บิ๊กอู๋'เดินหน้าอัพเกรดภาคประมงเทียบสากล - kachon.com

'บิ๊กอู๋'เดินหน้าอัพเกรดภาคประมงเทียบสากล
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน  กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้รัฐบาลทบทวนการเตรียมจะให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 (C188) ในต้นปี2562ว่าการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ C188 เพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปทั่วโลกถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานในภาคประมงของไทยให้เทียบเท่า มาตรฐานสากล รวมไปถึงยังยกระดับการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ทั้งนี้ยังส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงได้ตรงจุด

อย่างไรก็ตามหากประเทศไทยเข้ายื่นสัตยาบันอนุสัญญา C188 แล้วต้องชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการสร้างภาระเพิ่มเติมต่อชาวประมงแต่อย่างใด เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของอนุสัญญาฯดังกล่าวอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 80 อาทิ กฎหมายที่มีอยู่ของกระทรวงแรงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมการแพทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามอนุสัญญาฯ C188 ยังจะทำให้ลูกจ้างแรงงานประมงมีสภาพการทำงานที่มีคุณค่าบนเรือประมง โดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่จำเป็นพื้นฐานของแรงงานที่ต้องทำงานบนเรือ อาทิ การตรวจสุขภาพ ชั่วโมงการพัก การจ่ายเงิน ที่พักอาศัยที่มีมาตรฐาน การดูแลรักษาทางการแพทย์ และการคุ้มครองเจ็บป่วย เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน เป็นต้น

“เจตนารมณ์ของอนุสัญญา C188 จะคำนึงถึงข้อกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการทำงานบนเรือ จำนวน 14 ข้อ โดยแบ่งเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่แล้ว 10 ข้อ คือ อายุขั้นต่ำ อัตรากำลัง และชั่วโมงพัก รายชื่อลูกเรือ ข้อตกลงการทำงาน ค่าทำเนียมต่างๆในการคัดเลือกบรรจุคนงานประมง การจ่ายค่าจ้างทุกเดือน ที่พักอาศัย การดูแลทางการแพทย์ ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองการเจ็บป่วย และเป็นส่วนของข้อกำหนดที่ไม่มีอยู่ในกฎหมายภายในและจำเป็นต้องกำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.แรงงานในการทำการประมง เป็น 4 ข้อ คือ การตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์ การส่งแรงงานประมงกลับจากท่าเรือต่างประเทศ การประกันสังคม และการปฏิบัติและการบังคับ ( ใบรับรองการตรวจเรือสภาพความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน)”  พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว.