ข่าวเอาใจสาวไทย!เปิดรับแอร์โฮสเตสสิงคโปร์แอร์ไลน์60อัตรา - kachon.com

เอาใจสาวไทย!เปิดรับแอร์โฮสเตสสิงคโปร์แอร์ไลน์60อัตรา
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า บริษัทสิงคโปร์ แอร์ไลน์จำกัด ได้เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Stewardess) จำนวน 60 คน คุณสมบัติเป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย ส่วนสูงตั้งแต่ 158 เซนติเมตรขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานและประจำการที่ประเทศสิงคโปร์ ได้ มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสูง (TOEIC คะแนนขั้นต่ำ 600 หรือ TOEFLคะแนนขั้นต่ำ 500) สามารถพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษได้ หรือมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สัญญาจ้างงาน 5 ปี ค่าจ้างเดือนละ 1,380 เหรียญสิงคโปร์ ( 33,000 บาทต่อเดือน) มีสวัสดิการรักษาพยาบาล 

รวมถึงมีบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับ โดยบุคคลที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (6 ธ.ค.นี้ ถึง  31 ธ.ค.2561 โดยสมัครตรงผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์www.singaporeair.com.sg/career  หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กลุ่มงานบริหารการไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 

“การจ้างงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท สิงคโปร์ แอร์ไลน์ จำกัด อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตามกฎหมายการจ้างงานของประเทศสิงคโปร์ นายจ้างจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงานของประเทศสิงคโปร์แล้วเท่านั้น " นางเพชรรัตน์ กล่าว.