ข่าวกางโรดแม็พการันตีเลือกตั้ง24ก.พ.62 - kachon.com

กางโรดแม็พการันตีเลือกตั้ง24ก.พ.62
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 7ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมจัดทำแผน ขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป ได้จัดที่นั่ง6 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตัวแทนคสช. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ตัวแทนรัฐบาล นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. และนายศุภชัย ยาวะประภาษ  ตัวแทนอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวเริ่มการประชุมว่า ในการพบกันระหว่างพรรคการเมืองและแม่น้ำ 5 สายวันนี้ เนื่องด้วยคสช.และรัฐบาล มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความปลอดภัย ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยความสงบเรียบร้อย ในช่วงต่อจากนี้เป็นต้นไป รวมถึงที่ผ่านมาด้วยตลอด 4 ปี การประชุมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ครั้งแรก พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ข้อ 8 เมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็จัดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อหารือ จัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งส.ส. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการเดินหน้ากับสู่การเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ในการสร้างการรับรู้ ความมั่นใจ และความเข้าใจ ในแต่ละฝ่ายที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปถือเป็นการสร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดองนั้นเอง ขอให้เป็นการหารือกันฉันมิตร เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างหนึ่ง หลายพรรคประกาศและให้สัมภาษณ์ว่า ยินดีจะมาร่วมวันนี้ ก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือและความตั้งใจที่จะช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย ส่วนบางพรรคการเมืองที่ประกาศว่าไม่เข้าร่วมประชุม ก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริง ว่าเข้าใจอะไรถ่องแท้แล้วถึงไม่มา หรือตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

จากนั้นนายวิษณุ ชี้แจงว่า โรดแม็พทางการเมืองการที่รัฐบาลเคยชี้แจงให้กับที่ประชุมรับทราบที่ในเดือนธ.ค. 2561 ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาจะปลดล็อกการทำกิจกรรมทางการเมือง คำสั่งและประกาศคสช. จำนวน9 ฉบับ (ยกเว้นในข้อที่ไม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรม)และในวันที่20ธ.ค.นี้ กตต.ประกาศใช้ระเบียบการเลือกตั้งส.ส. จากนั้นวันที่ 28 ธ.ค.รัฐบาลจะหยุดเสนอร่างพ.ร.บ.ให้กับสนช.

ส่วนเดือนม.ค.2562 ในวันที่2ม.ค.ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้หาเสียงได้ วันที่4ม.ค.กกต. ออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครส.ส.จำนวนส.ส.แต่ละจังหวัด เขตเลือกตั้งสถานที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อและในระหว่างวันที่ 14-18ม.ค.2562 เปิดรับสมัครส.ส.จำนวนและให้แจ้งชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 ม.ค.2562ประกาศรายชื่อผู้สมัครแบ่งเขต บัญชีรายชื่อของทุกพรรค 

สำหรับเดือนก.พ.2562ในวันที่4-16 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และกำหนดวันที่15ก.พ.หยุดการพิจารณากฎหมาย จากนั้นที่ 17 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง วันที่ 24 ก.พ.เป็นวันเลือกตั้ง

ขณะที่เดือนเม.ย.2562 ในวันที่25เม.ย.เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลการเลือกตั้ง และในวันที่ 28 เมษา เป็นวันสุดท้ายที่คสช. จะคัดเลือกส.ว.250คน นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายและประกาศแต่งตั้งต่อไป

จากนั้นในวันที่9พ.ค.จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐสภาครั้งแรก และจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา เลือกนายกรัฐมนตรี ตั้ง ครม.และครม.ถวายสัตย์ฯ ซึ่ง ครม.และคสช. จะพ้นจากตำแหน่ง และครม.ใหม่แถลงนโยบาย(ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันถวายสัตย์ฯ).