ข่าว'รมว.วัฒนธรรม'นำชาวกทม. ตักบาตรพระสงฆ์167รูป - kachon.com

'รมว.วัฒนธรรม'นำชาวกทม. ตักบาตรพระสงฆ์167รูป
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ตักบาตรขึ้นปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการและประชาชาชนทั่วไปเข้าร่วมตักบาตรแก่นิมนต์พระสงฆ์ 167 รูป  ภายหลัง นายวีระ กล่าวว่า จากการการได้รับรายงานผลสรุปการจัดกิจกรรมสวกมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลกเป็นปีที่ 14 ซึ่งมีการตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ระดับอำเภอ หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ได้ผลสรุปว่า ในปีนี้มีวัดและศาสนสถานและสถานที่อื่น ๆ จัดสวดมนต์ข้ามปี ในปี 2563 ทั่วโลกจำนวน 36,559แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 3,362 แห่ง ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดกว่า 21 ล้านคน เพิ่มจากปีร้อยละ 6.19

นายวีระ กล่าวต่อว่า เป็นที่น่ายินดีที่ชาวพุทธทั้งในไทยและต่างประเทศร่วมกันสวนมนต์ข้ามปีเพื่อถวายพระราชกุศลแทนการฉลองด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของความรุนแรง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดใกล้ชิดพระศาสนามากยิ่งขึ้น มีประชาชนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี โดยเฉพาะในพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศ 13 ประเทศ อย่างไรก็ตามภายหลังวันที่ 1 ม.ค.จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 6 ม.ค. 62