ข่าวไฟเขียว'กรมปค.-คมนาคม-พาณิชย์'เชื่อมภาพใบหน้าบุคคล - kachon.com

ไฟเขียว'กรมปค.-คมนาคม-พาณิชย์'เชื่อมภาพใบหน้าบุคคล
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  กระทรวงคมนาคม ได้ขอให้ที่ประชุม ครม. อนุมัติการเชื่อมโยงข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าบุคคล จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จะใช้เพื่อตรวจสอบและการให้อนุญาตคนประจำเรือหรือแรงงานประมงในทะเล เพื่อลงไปทำงานในเรือประมง โดยเป็นไปตามระเบียบเเละกฎหมายของ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ซึ่งจะช่วยสามารถเปรียบเทียบโครงหน้าเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว รวมถึงเป็นการยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลเดิมในทะเบียนกลาง ของกรมการปกครอง ให้มีความถูกต้องและรอบคอบมากยิ่งขึ้น 

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้ขออนุมัติเช่นเดียวกันในการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล จากกรมการปกครอง  เพื่อใช้ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลดปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล รวมถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆให้มีความถูกต้องและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น.