ข่าว'บิ๊กฉัตร'ถกแก้ค้ามนุษย์ รับทราบผลจนท.รัฐเอี่ยว58 ราย - kachon.com

'บิ๊กฉัตร'ถกแก้ค้ามนุษย์ รับทราบผลจนท.รัฐเอี่ยว58 ราย
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 3 ม.ค.เวลา 09.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  ครั้งที่ 1/2562  โดยมีคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

โดยพล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และติดตามการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2561 ทั้งทางวินัยและทางอาญา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จำนวน 58 ราย โดยอยู่ระหว่างชั้นสอบสวน และไต่สวน จำนวน 10 ราย และชั้นอัยการ จำนวน 3 ราย ชั้นพิจารณาคดีของศาล จำนวน 31 ราย คดีถึงที่สุดแล้ว 9 ราย ยุติเรื่องในการสอบสวน 3 ราย และหลบหนี 2 ราย โยการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ชัยภูมิ และสระบุรี และมีมติเห็นชอบให้ สตช.รับรายงานการสอบสวนของคณะอนุกรรมการ กรณีคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่ สน.บางซื่อ ไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

“ผมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการดำเนินคดีค้ามนุษย์และคดีค้ามนุษย์ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 และให้ทุกหน่วยงานทบทวนการดำเนินการในปี 2561 เพื่อหาแนวทางและวางแผนการดำเนินการในปี 2562 เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว.