ข่าวผู้ประกันตนได้เฮ สปส.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น600บ. - kachon.com

ผู้ประกันตนได้เฮ สปส.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น600บ.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่กระทรวงแรงงาน ด้านนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ก็เพื่อให้สามารถมีรายได้ในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการเกิดน้อย โดยบุตรของผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ จำนวน 3 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน ในวันที่ 31 ม.ค. 62 สปส.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนย้อนหลังไปจนถึงเดือน ม.ค. 61 จำนวนเดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน เป็นจำนวน 2,400 บาท บวกกับของเดือน ม.ค. 62 อีก 600 บาท เป็น 3,000 บาท มีเด็กที่ได้รับสิทธิจำนวน 1.3 ล้านคน สปส. ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้ เป็นเงิน 2.6 พันล้านบาท โดยบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง และอยู่ในระบบประกันสังคม ก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเหมือนคนไทยด้วย.