ข่าวผู้แทนฯจิตอาสาอัญเชิญความห่วงใย'ร.10'ถึงผู้ประสบภัยปาบึก - kachon.com

ผู้แทนฯจิตอาสาอัญเชิญความห่วงใย'ร.10'ถึงผู้ประสบภัยปาบึก
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนรัฐบาลประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ และพล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 ได้ร่วมประชุมตรวจสอบสถานการณ์และลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก ในท้องที่อ.ปากพนังและอ.หัวไทรโดยพล.ร.อ.ปวิตร ได้อัญเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ยังเดือดร้อนอยู่จำนวนมากในหลายอำเภอ หลายจังหวัดที่บ้านพักและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย บางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขัง จึงได้ประสานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนทั้งนี้ตนได้แจ้งการส่งกำลังใจและความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและนำคำขอบคุณของนายกรัฐมนตรีแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยและประชาชนจิตอาสาทุกคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย.