ข่าวเย็นนี้!'เด่นคุณ'พาไปดูรพ.อาหารปลอดภัย - kachon.com

เย็นนี้!'เด่นคุณ'พาไปดูรพ.อาหารปลอดภัย
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” ในวันนี้หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.05 น. พบกับ เด่นคุณ งามเนตร นักแสดงชื่อดัง จะพาทุกท่านไปชม “ รพ.อาหารปลอดภัย” เพราะ ร้อยละ 80-90 ของพืชผักต่างๆ มีสารปนเปื้อน ทำอย่างไรให้เราได้รับอาหารที่ปลอดภัย

สำหรับ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขจะทำให้ โรงพยาบาลทุกแห่งเป็น โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผู้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารที่สะอาด ผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยใน โรงพยาบาล เพื่อให้ลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย ในปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการแล้วใน โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.)  ทุกแห่ง รวม 116 โรงพยาบาล ในปี 2561 ขยายไปสู่ โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศให้ครบทั้ง 780 แห่ง  และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ พร้อมนำผลการดำเนินงานของ รพศ./รพท. มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย.

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กสร้างไทยไปด้วยกัน