ข่าว'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' นัดแสดงพลังแยกราชประสงค์ - kachon.com

'กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง' นัดแสดงพลังแยกราชประสงค์
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่  12 ม.ค. กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง รวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปพระเจ้าตากสิน(วงเวียนใหญ่)โดยมีคนร่วมชุมนุมราว 100 คน มีตำรวจชุดควบคุมฝูงชน บก.น.8 ดูแลความเรียบร้อย ภายหลังจากโชว์ป้ายแสดงควาเห็นทางการเมืองแล้วเสร็จ ได้นัดหมายชุมนุมครั้งที่ 3 ที่แยกราชประสงค์ในวันที่ 13 ม.ค. เวลา 17.00 น. ภายใต้ชื่อ "ไม่เลื่อนไม่ล้มไม่ต่อเวลา" เพื่อแสดงออกคัดค้านการเลื่อนเลือกตั้งจากวันที่ 24 ก.พ. ไปยังเดือนมี.ค. ที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการกำหนดวัน เพราะ พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การเลือกตั้ง ในความรับผิดชอบของรัฐบาลคสช.ยังไม่ประกาศ ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่อาจกำหนดวันเลือกตั้ง.