ข่าวชี้ผู้ไม่หวังดีปลอมราชกิจจาฯ บิดเบือนข่าวป่วนบ้านเมือง - kachon.com

ชี้ผู้ไม่หวังดีปลอมราชกิจจาฯ บิดเบือนข่าวป่วนบ้านเมือง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคสช. กล่าวถึง กรณีมีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาปลอม ในสังคมออนไลน์ว่า  ขณะนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาปลอม ลักษณะเป็นเอกสาร การปลอม คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เรื่อง ให้ข้าราชการ ผบ.เหล่าทัพ พ้นจากตำแหน่ง จึงขอเรียนให้ทราบว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมที่ถูกจัดทำขึ้นทั้งฉบับ  เป็นการสร้างเรื่องเท็จ  มุ่งประสงค์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด อาจหวังให้สังคมเกิดความวุ่นวาย  ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของการเผยแพร่  เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการ จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนหลีกเลี่ยงการส่งต่อเรื่องอันเป็นเท็จดังกล่าว  เพราะอาจเข้าข่ายความผิดในทางกฎหมายได้

“ปัจจุบันอาจมีกลุ่มไม่หวังดีกำลังมีความพยายาม สร้างความวุ่นวายทางข้อมูลข่าวสาร  ในลักษณะสร้างเรื่องเท็จ บิดเบือนให้สังคมเข้าใจผิดทั้งในตัวบุคคลหรือองค์กรก็ตาม ไปนำเสนอเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย   ซึ่งอาจมีข้อสังเกตได้ว่าอาจจะเป็นการกระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการ   หวังให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีนัย   โดยเฉพาะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศในห้วงเวลาสำคัญนี้ด้วย  จึงขอความร่วมมือ เนื่องด้วยช่วงนี้สังคมมีความอ่อนไหวต่อทุกข้อมูลข่าวสาร การจะนำเสนอข้อมูลใดๆ ควรจะอยู่ในกรอบกติกาอย่างเหมาะสม   และเชื่อว่าในช่วงนี้สังคมจะได้ใช้วิจารณญาณที่ดี ในการบริโภคข่าวสารมากขึ้น รวมถึงสามารถรู้เท่าทัน ต่อวิธีการต่างๆ ของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสังคมและประเทศชาติ”พ.อ.วินธัย กล่าว