ข่าวพปชร.ชูปลดล็อคกฎหมาย-พัฒนาพืชเกษตรทุกระบบ - kachon.com

พปชร.ชูปลดล็อคกฎหมาย-พัฒนาพืชเกษตรทุกระบบ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่  12 ก.พ.ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูลโฆษกพรรคพปชร.  กล่าวว่า ตนและนายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ได้ร่วมหารือถึงปัญหาทางภาคการเกษตร เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำนโยบายด้านการเกษตรของพรรคพลังประชารัฐ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนปัญหากับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรจากทั่วประเทศ อาทิ ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยาง ไผ่ เกษตรผสมสาน  ที่ครอบคลุมทุกภาค เช่น จ.สุราษฎร์ธานี  จ.นครราชสีมา จ.ตราด จ.ลำพูน จ.มหาสารคาม จ.น่าน จ.พะเยา เป็นต้นนายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันได้วางหลักให้ทำผืนดินไทยเป็นเงินเป็นทองทุกที่ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ให้ไทยเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของโลกและวางเป้าหมายนโยบายมุ่งเป้าสำหรับพืชแต่ละชนิด โดยตั้งคณะกรรมการที่มีตัวแทนเกษตรกรมาช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนา และตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะสำหรับพืชแต่ละชนิด โดยการวางนวัตกรรมการเกษตรและเพิ่มทุนวิจัยในการพัฒนาพันธุ์ การต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตรและ ห่วงโซ่การผลิต(value chain)ต่างๆ  นอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐจะจัดตั้งคณะทำงานด้านเกษตรและให้ผู้เชี่ยวชาญการเกษตรวางนโยบายพืชเศรษฐกิจแต่ละด้านและจัดเวทีหารือพร้อมกับเกษตรในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมวางกรอบการปลดล็อกระเบียบและกฏหมายที่ล้าสมัย เพื่อให้สามารถแปรรูปและสร้างห่วงโซ่การผลิตในพื้นที่ต่างๆได้