ข่าวกองทัพไทย-สหรัฐฯฝึกการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด - kachon.com

กองทัพไทย-สหรัฐฯฝึกการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการจัดการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2019 เรื่อง การกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Landmine Disposal Exercise : LMD EX) ในพื้นที่กองอำนวยการฝึก บ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ด้านการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดและการทำลาย (Landmine Disposal Exercise : LMD EX) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา (USPACOM) ในการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA EX) ซึ่งทำการฝึกร่วมกันตั้งแต่ ปี 2556 โดยทำการฝึกการสำรวจ การเก็บกู้ และการทำลายทุ่นระเบิด โดยการฝึกจะแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือ 1.จังหวัดสุรินทร์ มีทุ่นระเบิดที่รอการทำลายจำนวน 3,176 ทุ่น 2.จังหวัดอุบลราชธานี มีทุ่นระเบิดที่รอการทำลายจำนวน 2,765ทุ่นสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึก เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันด้านการกวาดล้างสนามทุ่นระเบิด การฝึกทำลายทุ่นระเบิด/สรรพาวุธที่ยังไม่ระเบิด ที่เก็บกู้ได้ในพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการค้นหา เก็บกู้ กวาดล้างและทำลายทุ่นระเบิดให้หมดไป เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป.