ข่าวเที่ยว5วันเต็ม!ครม.ให้12เม.ย.เป็นวันหยุดพิเศษ - kachon.com

เที่ยว5วันเต็ม!ครม.ให้12เม.ย.เป็นวันหยุดพิเศษ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้วันที่ 12 เม.ย.2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความเหมาะสมในการให้เป็นวันหยุด  เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจำเป็นและกำหนดนัดหมายในวันดังกล่าวไว้แล้ว หากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะกระทบต่อประชาชน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงานและประชาชน อย่างไรก็ตาม ทำให้ปี 2562 มีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเป็น 2 วันคือวันที่ 6 พ.ค.ที่ครม.อนุมัติไปแล้ว และวันที่ 12 เม.ย.