ข่าวฝ่ายกฎหมายซัดกกต. จะยุบ'ทษช.'ต้องกางม.93ประกอบ - kachon.com

ฝ่ายกฎหมายซัดกกต. จะยุบ'ทษช.'ต้องกางม.93ประกอบ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายพิชิต ชื่นบาน ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า เหตุผลที่ให้ฝ่ายกฎหมายพรรคจะไปยื่น กกต.ในวันที่ 13 ก.พ. เพราะมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ กกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเเละส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้น ควรดูมาตรา 93 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองประกอบด้วยว่า ขั้นตอนที่ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงนั้นจะกระทำฝ่ายเดียวมิได้ ต้องยึดหลักสากลที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การยุบพรรคนั้นกระทบต่อพรรคเเละสมาชิกพรรค ดังนั้นต้องฟังทุกฝ่าย 

นายพิชิต กล่าวอีกว่า มีข้อสังเกตสำคัญในมาตรา 93 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งระบุว่านายทะเบียนพรรคการเมืองต้องรวบรวมข้อเท็จจริงเเละพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กรรมการกกต.ระบุ ถามว่ากกต.มีหลักเกณฑ์พิจารณาเรื่องนี้เเล้วหรือไม่ ทั้งนี้ พรรคจะใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อกกต.ให้คุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาตามสิทธิในรัฐธรรมนูญ เเละเเจ้งให้กกต.ทราบถึงการใช้อำนาจด้วยความระมัดระวัง ขอให้กกต.ใช้หลักฟังความจากทุกฝ่ายเพราะเป็นหลักสากล.