ข่าว'บิ๊กฉัตร'มอบบัตรสมาร์ทการ์ดฐานข้อมูลประจำตัวอสม. - kachon.com

'บิ๊กฉัตร'มอบบัตรสมาร์ทการ์ดฐานข้อมูลประจำตัวอสม.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 มี.ค.พล.อ.ฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และให้กำลังใจการทำงาน รวมถึงมอบบัตรสมาทร์การ์ดให้แก่ชมรม อสม.จังหวัดตรังทั้ง10อำเภอด้วย โดยพล.อ.กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้รับบริการที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและลดความแออัดในโรงพยาบาล สำหรับบัตรสมาร์ทการ์ดที่มอบให้ เพื่อให้เป็นบัตรประจำตัวอสม.มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลางเป็นทั้งบัตรเอทีเอ็มและบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตรช่วยให้อสม.มีความสะดวก และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่และยังได้พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้เป็นรพ.สต.ติดดาว

จากนั้น ในช่วงบ่ายพล.อ.ฉัตรชัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านโดยการจับสัตว์น้ำ ในอำเภอกันตรัง โดยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 741 คน มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 100,000 - 150,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับฤดูกาล อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย มากว่า 3 ปี ขอให้ชาวประมงพื้นบ้านมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง เพื่อป้องกันการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ และทำประมงอย่างถูกกฎหมาย อีกทั้ง ภาครัฐ จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ชาวประมงพื้นบ้าน ให้สามารถทำประมงตามกรอบที่กำหนด และขอความร่วมไม่ควรจับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ เพราะจะส่งผลกระทบถึงพันธุ์น้ำในอนาคต.