ข่าวอุบัติเหตุ'สงกรานต์'4วัน ดับแล้ว237ศพ-เจ็บ2,322ราย - kachon.com

อุบัติเหตุ'สงกรานต์'4วัน ดับแล้ว237ศพ-เจ็บ2,322ราย
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 แถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เม.ย.2562  ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 598 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.86 ขับรถเร็ว ร้อยละ 25.40 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.31  ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.55 บนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 37.74 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 37.39 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ขณะที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.22 ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,039 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,337 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,072,767 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 238,111 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 65,349 ราย ไม่มีใบขับขี่ 58,950 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย (21 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย และร้อยเอ็ด (20 คน) 


พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (11 – 14 เม.ย.2562) เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 12 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ตราด นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พังงา แม่ฮ่องสอน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย อ่างทอง และอำนาจเจริญ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (81 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา และอุดรธานี (11 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (82 คน) โดยจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสี่วันที่ผ่านมา พบว่า ถนนสายรองและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูง เนื่องจากหลายพื้นที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ และเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตามในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงเล่นน้ำสงกรานต์ ศปถ.จึงได้กำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นการเรียกตรวจของด่านชุมชน เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ รวมถึงดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์และบริเวณจัดงานรื่นเริง และดูแลการเปิด - ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง โดยกวดขันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน


"ภาพรวมสถิติอุบัติเหตุ 4 วันที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะทั้งการเกิดอุบัติเหตุ ยอดผู้เสียชีวิต ยอดผู้บาดเจ็บลดลง ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างเข้มข้น ประกอบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอุบัติเหตุในช่วงเทศการสงกรานต์ ทรงมีรับสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงาน รวมทั้งการใช้จิตอาสาในการร่วมกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทตกาลสงกรานต์"พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กล่าว


พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้มีการดำเนินการตรวจจับเมาแล้วขับเข้มข้น โดยสามารถจับได้กว่า 20,000 ราย ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยมีทั้งการตั้งด่านตรวจและการตรวจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้คาดว่าในวันที่ 16-17 เม.ย. ต่อเนื่องวันที่ 18 เม.ย.นี้ จะมีประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาจำนวนมาก ทำให้มีปริมาณรถมากในถนนมิตรภาพ ถนนเอเชีย ซึ่งมีการเตรียมการรับมือแล้ว ทั้งการเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วในกรณีเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้สามารถนำรถที่ประสบอุบัติเหตุออกจากถนนได้เร็ว ไม่ทำให้การจราจรติดขัด และจะมีการเปิดช่องทางพิเศษในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น รวมทั้งจะมีจิตอาสาเข้าร่วมรับมือการเดินทางกลับของประชาชนมากขึ้นด้วย

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า วันนี้ประชาชนบางส่วนยังคงท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ ในขณะที่บางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับ จึงขอให้จังหวัดบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงจัดเตรียมจุดบริการ จุดพักรถ และระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอในการรองรับการเดินทางกลับของประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมในการเดินทางผ่านทุกช่องทางสื่อ ทั้งการเตรียมร่างกาย ตรวจสอบสภาพรถ และวางแผนการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสม เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย


ด้านนายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในช่วงวันที่ 15 – 16 เม.ย. 2562 พื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนในลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้สภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี จึงขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ศปถ.จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครเข้มข้นการดูแลเส้นทางที่มีจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว เพื่อป้องกันการหลับใน ท้ายนี้ ขอฝากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดพักรถทุก 1 – 2 ชั่วโมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

 
ทั้งนี้ สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ (11-14 เม.ย.2562)ถือว่าลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2561 โดยในปีนี้เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน ขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (11 – 14 เม.ย.2561) เกิดอุบัติเหตุ 2,449 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 248 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,557 คน.