ข่าวฝุ่นพิษภาคเหนือวิกฤตสีแดง 4 พื้นที่ "แม่สาย"ยังอ่วม - kachon.com

ฝุ่นพิษภาคเหนือวิกฤตสีแดง 4 พื้นที่ "แม่สาย"ยังอ่วม
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 14 เม.ย.นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ ลดลงจากเมื่อวาน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี - มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 4 พื้นที่ (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีส้ม 9 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) และพื้นที่สีเขียว 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35 -115 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 50- 164 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

นายประลอง กล่าวว่า โดยพบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 80 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย 115 มคก./ลบ.ม. ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 65 มคก./ลบ.ม. ต. ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 60 มคก./ลบ.ม. ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ เครื่องตรวจวัดมีปัญหา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ 61 มคก./ลบ.ม.ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 53 มคก./ลบ.ม.ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง 45 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง 101 มคก./ลบ.ม.ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 57 มคก./ลบ.ม. บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 57 มคก./ลบ.ม.ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 91 มคก./ลบ.ม.ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน 67 มคก./ลบ.ม.ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 99 มคก./ลบ.ม. ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ 35 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา 74 มคก./ลบ.ม. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 41 มคก./ลบ.ม.


นายประลอง กล่าวว่า ทั้งนี้ คพ. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน และสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ https://air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai และติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือได้ทาง www.pcd.go.th.