ข่าวแกนนำสวนยางหนุนน้อง "เทพเทือก" นั่งบอรด์ใหม่ กยท. - kachon.com

แกนนำสวนยางหนุนน้อง "เทพเทือก" นั่งบอรด์ใหม่ กยท.
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 15 เม.ย.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สสยท.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย(บอร์ด กยท.)หมดวาระ 3 ปี ลงตั้งแต่เดือน ม.ค.แต่เพิ่งจะมีการเปิดรับสมัครบอร์ดชุดใหม่ ทำให้บอร์ดเดิมยังรักษาการได้ต่อไป โดยที่ผ่านมาก็ไม่มีผลงานอะไรที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เกษตรกรดีขึ้น ราคายางแผ่นยังอยู่ระดับ 53-54 บาทต่อกก. ไม่ถึง 60 บาท จากราคาต้นทุนอยู่ที่ 59 บาท อีกทั้งผลประโยชน์จากการประมูลปุ๋ยให้เกษตรกรมันบังตาอยู่ด้วย นอกจากนี้เกษตรกรสวนยาง ไม่เห็นด้วยกับมาตรการจำกัดการส่งออกยาง เพราะตลาดร่วมทุนสามประเทศล้มเหลวมา4ครั้ง ที่ผ่านมามีไทยจำกัดการส่งออกประเทศเดียวอีกสองประเทศใม่ปฎิบัติตาม แต่กลับมากระตือรือล้นในครั้งนี้

“ผมคิดว่าตั้งแต่ตั้งบริษัทร่วมทุนสามประเทศ มาใม่เห็นทำอะใรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเป็นเสือกระดาษ รับเงินเดือนหลายล้านต่อปีสู้เมือก่อน ยังทำงานมากกว่านี้ซื้อยางเก็บในสต๊อกใด้ผลเก็บใว้เป็นสิบๆปียางไม่เสียหายขายไ้ด้เป็นยางดีแต่ตลาดร่วมทุนใม่เคยซื้อเก็บเลยปล่อยให้กยท.ซื้อเก็บเอง เวลาขายๆเป็นขี้ยางสรุปแล้วตลาดร่วมทุนเป็นเสือกระดาษใม่มีประโยชน์อะใรผมมีความเห็นว่าควรยุบเสียดีกว่าเพราะใม่เกิดประโยชน์อะใรเลย”นายอุทัย กล่าว

ด้านนายศิวะ ศรีชาย เกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง กล่าวว่าผู้แทนเกษตรกร ที่เป็นกรรมการ กยท.ในจำนวน 7 คน ถูกหั่นโควตา เหลือ 2 คน ส่วนอีก 3 คนนั้นมาจากกระทรวงการคลัง และอีก 2 คนมาจากผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม เพราะมีการกำหนดคุณสมบัติใหม่ต้องมี “Skill Matrix” หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ในส่วนของภาคใต้จะส่งนายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้าร่วมด้วย เชื่อว่าการบริหารยางจะทำให้เกษตรกรสวนยางมีอนาคตดีขึ้นภายใต้บอร์ดใหม่นี้.