ข่าวสธ.เตรียมทีมแพทย์ดูแลปชช.เข้าร่วมพระราชพิธีฯ - kachon.com

สธ.เตรียมทีมแพทย์ดูแลปชช.เข้าร่วมพระราชพิธีฯ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะทำงานปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) และผอ.โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ว่า กระทรวงฯ จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ส่วนกลาง เพื่อประสานสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 2-6 พ.ค. 2562 โดยมีการเตรียมแผนไว้ 2 ส่วน คือ 1.พื้นที่กรุงเทพมหานคร มีกรมการแพทย์ได้สนธิกำลังกับ 4 เหล่าทัพ กทม. โรงเรียนแพทย์ ร่วมกันวางแผนให้การดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธี ทั้งรูปแบบของทีมหน่วยแพทย์ประจำจุด ทีมคัดกรองสุขภาพจิต ทีมเคลื่อนที่ และทีมรถพยาบาลลำเลียงกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าสู่โรงพยาบาลเครือข่ายทุกแห่งในกรุงเทพฯ และ 2.ส่วนของภูมิภาค ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจจะมีกิจกรรมของจังหวัดเอง เราก็จะจัดสรรกำลังเข้ามาดูแล


นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ จะสื่อสารไปยังประชาชนที่จะมาร่วมพระราชพิธีด้วยว่า ให้มีการเตรียมตัว เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศร้อน ทำให้มีโอกาสขาดน้ำ ได้รับความร้อนสูง อาหารอาจบูดเสียง่าย จึงควรรับประทานอาหารปรุงใหม่ สวมเสื้อผ้าถ่ายเทอากาศได้ดี เตรียมน้ำดื่ม และเครื่องกันแดด เช่น หมวก ร่ม พัด ผ้าเย็น เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก แต่หากรู้สึกไม่สบายก็สามารถขอความช่วยเหลือคำปรึกษากับทีมแพทย์ที่จัดไว้ ซึ่งหากเจ็บป่วยหนักสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตามระบบได้ ทั้งนี้ ผู้มีโรคประจำตัวให้พกยาติดตัวไว้ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หรือเดินทางมาคนเดียว ให้เขียนชื่อนามสกุล ประวัติการแพ้ยาหรือโรคประจำตัว โรงพยาบาลที่รักษาประจำ หมายเลขติดต่อญาติไว้กับตัวเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลหากเกิดเหตุฉุกเฉิน


"หน่วยแพทย์มีจำนวนมาก ทั้งของกระทรวง เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์ และภูมิภาคที่มาสนับสนุน การสลับสับเปลี่ยนก็จะดูความเหมาะสม โดยทำงาน 8-12 ชั่วโมงก็พัก สลับทีมเข้าไปทดแทน โดยวันซ้อมใหญ่วันที่ 28 เม.ย. และวันที่ 5 พ.ค. ซึ่งจะมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ได้เตรียมทีมแพทย์ไว้รวม 271 ทีม ประกอบด้วย ทีมกู้ชีพระดับสูง 37 ทีม ทีมกู้ชีพระดับพื้นฐาน 44 ทีม ทีมเดินเท้า 185 ทีม และทีมปฐมพยาบาล 48 ทีม รวมทั้งมีจิตอาสาพระราชทานด้านการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียน 883 คน และเตรียมทีมเสริมจากพื้นที่ปริมณฑลอีก 15 ทีม" นพ.ประพนธ์ กล่าว.