ข่าวพระราชทานเครื่องราชฯ 'พล.อ.ท.สมคิด-พล.อ.ต.วีระ' - kachon.com

พระราชทานเครื่องราชฯ 'พล.อ.ท.สมคิด-พล.อ.ต.วีระ'
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ให้แก่ พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่  10 ชั้นที่ 3 พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 และน.อ.ธรรมรงค์ สุวรรณกูฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ค. พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน