ข่าวศิริราชไม่ก้าวล่วงคดี'ซีอุย' ยันทุกร่างคือผู้มีพระคุณ - kachon.com

ศิริราชไม่ก้าวล่วงคดี'ซีอุย' ยันทุกร่างคือผู้มีพระคุณ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์คือแหล่งที่ทำให้คนได้เรียนรู้ คิด วิเคราะห์ ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ร่างกาย อวัยวะ ดีที่สุดคือมีของ 2 อย่างด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเข้าใจมากขึ้น นี่คือที่มาที่ไป ในกรณีของคุณซีอุย วันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สังคมกลับมามองเรื่องเหล่านี้ แต่ รพ.ศิริราชจะไม่ไปแตะเรื่องการตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผ่านมา 60 ปีแล้ว ซึ่งยังไม่มีใครเกิด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ศิริราชดำเนินการคือการนำป้าย ชื่อ “ซีอุย” รวมถึงป้าย “มนุษย์กินคน” ออกแล้ว และเตรียดทำบอร์ดข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดี คำตัดสิน ต่างๆ เพื่อศึกษา เรียนรู้ จะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกัน รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ด้านการแพทย์ ยกตัวอย่างคนบางคนมีเนื้องอกในสมองจะทำให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ที่เราต้องเอาร่างมาก็เพื่อศึกษาในเวลานั้นเพื่อที่จะบอกอะไรต่อไปในอนาคตว่าหากเจอบุคคลลักษณะแบบนี้ ทั้งนี้ ได้ปรึกษาทีมกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ส่วนร่างของคุณซีอุยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเผาหรือไม่

อย่างไรก็ตาม รพ.ศิริราช ไม่ได้ทำเฉพาะกรณีของคุณซีอุยเท่านั้น แต่จะทำบอร์ดให้ข้อมูลกับอีกหลายร่างที่อยู่พิพิธภัณฑ์ ประมาณ 6 ร่าง อาทิ ร่างผู้ถูกประหารจากคดีข่มขืน แล้วเขาพิสูจน์อย่างไรว่าไปข่มขืนผู้อื่น ในขณะที่วิทยาการทางการแพทย์ขณะนั้น เมื่อคนเห็นทั้งข้อมูล และร่าง เอา 2 อย่างมาประกอบกันก็จะเกิดการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ หรือเช่น มีกะโหลกศีรษะจำนวนหนึ่งที่มีรอยกระสุน หากไปดูจะมีข้อมูลว่า รอยร้าว วิถีกระสุนเอียงกี่องศา จะบอกว่าผู้ยิงอยู่ที่ไหน ดังนั้นสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดี

“นอกจากนี้ ยังมีข้อชวนคิดว่า คุณซีอุย จากผู้ที่ไม่มีญาติ แต่ต้องบอกว่าศิริราชได้ดูแลร่าง อย่ามองว่าเราเอาร่างคุณซีอุยมาอย่างเดียว แต่ร่างคุณซีอุยคือวิทยาทาน คนที่มาได้เกิดการเรียนรู้ ต่อไปเมื่อข้อมูลเข้ามาเต็มที่แล้วจะเกิดการเรียนรู้ และทุกวันที่ 5 ต.ค. เราได้มีการทำบุญให้ทุกร่าง อวัยวะทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์ เพราะอย่างให้เจ้าของร่างที่มาเป็นวิทยาทานให้คนได้เรียนรู้ได้รับกุศล จากสิ่งที่เราทำให้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้นำร่างมาโดยไม่สนใจ” นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

เมื่อถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการเอาร่างนายซีอุย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช กล่าวว่า ร่างก็เป็นแหล่งข้อมูลอย่างหนึ่ง หากฌาปณกิจแล้วจะสูญเสียสิ่งที่จะไม่กลับมาอีก แต่หากมองสิ่งเหล่านั้นเป็นครู ไม่ลบหลู่ครู สิ่งเหล่านี้จะเติมเต็ม ขอบคุณคนที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาที่ทำให้เป็นโอกาสในการให้ความรู้ ณ วันนี้ ศิริราชยังไม่ตัดสินเรื่องร่างของคุณซีอุย แต่วันนี้ไม่มีป้ายชื่อ ไม่มีคำว่ามนุษย์กินคนแล้ว เราเป็นสถาบันวิชาการ ขณะเดียวกันเรารักษาสิ่งที่ผู้ตายทำคือการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ การเคารพผุ้ที่มีบุญคุณกับเรา และตนยืนยันว่าคุณซีอุยมีบุญคุณกับสังคมไทย ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต จริงหรือไม่จริง แต่ในช่วงหลายสอบปีที่ผ่านมาคุณซีอุยทำให้เกิดการเรียนรู้เยอะมาก   

เมื่อถามว่า มีคนมองว่าศิริราชหาประโยชน์จากร่างของนายซุยจึงไม่ยอมปล่อย นพ.ประสิทธิ กล่าวว่า ร่างทุกร่างในพิพิธภัณฑ์คือแหล่งเรียนรู้ อยากให้มองโลกในเชิงบวกมากกว่า ไม่อยากให้มองว่าใครร้ายใครดี พิพิธภัณฑ์คือแหล่งเรียนรู้ เราไม่ควรไปวัดคุณค่าของร่างทุกร่างที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรไว้ แต่เขาทำอะไรได้ในอนาคต วันนี้คนอยากไปดูร่างคุณซีอุย แล้วได้อ่านเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดี คำให้การของคุณซีอุยว่ามีหรือไม่มีญาติ เพราะมีหลายอย่างในเอกสารเกี่ยวกับคดีที่หลายคนไม่ได้เห็นแล้วพูดกันไปต่างๆ นานา ซึ่งตนได้อ่านเอกสารตัวจริงแล้วก็จะมีการเอามาจัดให้ความรู้ต่อไป  

 เมื่อถามต่อว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆ แล้วซีอุยอาจจะไม่ได้ต้องการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ นพ.ประสิทธิ กล่าวว่า ตอนนี้ทุกคนกำลังพูดในสิ่งที่จริงๆ แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณซีอุยคิดอย่างไร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณซีอุยไม่ได้อยากอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ทุกคนต่างก็คิดกันไปเองว่าคุณซีอุยต้องการอย่างนั้น อย่างนี้