ข่าวคพ.เฝ้าระวังน้ำทะเลแหลมฉบังปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูง - kachon.com

คพ.เฝ้าระวังน้ำทะเลแหลมฉบังปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูง
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่ ได้เกิดอุบัติเหตุสารเคมีระเบิดและไฟไหม้บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 พ.ค. และศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง( ศคพ.รย.) คพ. ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล 2 จุด บริเวณหัวเรือกับท้ายเรือ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. มาวิเคราะห์โลหะหนัก ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพนำทะเล ประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรม และท่าเรือ

ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. คพ. โดยกองจัดการคุณภาพน้ำ(กจน.) ได้ร่วมกับ ศคพ.รย.(คพ.) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ชลบุรี(ทสจ.ชลบุรี) และท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 6 จุด เพื่อวิเคราะห์พารามิเตอร์ ได้แก่ พารามิเตอร์เบื้องต้น (ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม อุณหภูมิ และออกซิเจนละลาย) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน, คลอรีนคงเหลือ และโลหะหนัก (ปรอทรวม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง และเหล็ก) ผลการวิเคราะห์ พบว่าคุณภาพน้ำทะเลทุกจุดเก็บตัวอย่างน้ำ มีค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน, คลอรีนคงเหลือ และโลหะหนัก เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล "ประเภทที่ 5 เพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ" เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลที่ คพ.โดย กจน. ได้ทำการเก็บตัวอย่างเมื่อเดือนมี.ค. พบว่าค่าปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเลมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง.