ข่าว"บิ๊กตู่"ลุยงานด้วยสีหน้าปกติวันชี้ชะตาที่นั่งนายกฯ - kachon.com

"บิ๊กตู่"ลุยงานด้วยสีหน้าปกติวันชี้ชะตาที่นั่งนายกฯ
การเมือง

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. สำหรับความเคลื่อนไหว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ในเช้าวันเดียวกันนี้ซึ่งตรงกับวันที่สภาพิจารณาวาระการเลือกนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยในเวลา 09.30 น.ที่ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมในงานดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามมาพล.อ.ประยุทธ์ มาถึง ได้เข้าไปยังห้องรับรองก่อนที่จะเดินเยี่ยมชมบูธของการจัดงานด้วยสีหน้าปกติรวมทั้งได้ทักทายเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง
                              
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ ได้ ปราศรัยเนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2562 วันที่ 5 มิ.ย. 2562 วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยมีเนื้อหาว่า พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รัก เนื่องในโอกาส “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2562 ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ตนขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงมีความห่วงใยเกษตรกรและทรงเล็งเห็นว่าอาชีพเพาะปลูกมีความสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ จึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมด้านเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพที่สำคัญของชาวไทยตลอดมา 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวอย่างมีระบบ เพื่อความยั่งยืนของอาชีพชาวนาไทยและสนับสนุนมาตรการต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และต่อยอดไปสู่การวิจัยเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมให้พี่น้องชาวนาสามารถเข้าถึงต้นทุนในการผลิต และการดูแลการปล่อยน้ำของระบบชลประทานให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกตามแผนการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชหลากหลายและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด.                                                                                   
ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นงานดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ มีกำหนดเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาล โดยไม่มีวาระการประชุมหรือมีกำหนดเข้าพบแต่อย่างใด คาดว่าจะใช้เวลาในช่วงบ่ายติดตามสถานการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตั้งนายกรัฐมนตรี.